SERVISASVadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, UAB "Progresyvios technologijos" techniškai prižiūri, remontuoja  elektroninius kasos aparatus  ir kompiuterines kasos sistemas (POS) garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu.

Įmonė sertifikuota Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos išduodant SERTIFIKATĄ Nr. 169 (VMI sprendimu Nr.85-130) .

 •  

   ·        Parduodame kasos aparatus, programuojame pagal užsakovo pageidavimą, apmokome dirbti su EKA pas užsakovą darbo vietoje;

   ·        Registruojame VMI, perregistruojame pasikeitus adresui ar savininkui;

   ·        Atliekame planinius profilaktinės priežiūros ir patikros darbus sutartyse numatytais terminais;

   ·        Atvykstame pagal iškvietimą, remontuojame;

   ·        Atliekame EKA utilizavimo darbus, utilizavimą registruojame VMI;

   ·        Integruojame EKA ir POS  ryšio programas į buhalterines apskaitos programas;

   ·        Prekiaujame prekybine įranga (svarstyklėmis, brūkšninių kodų skaitytuvais, pinigų detektoriais, markiratoriais);

   ·        Prekiaujame  EKA ir POS eksploatacinėmis medžiagomis (popieriaus juostomis, dažančiomis juostelėmis , lipniomis  etiketėmis );

 •  
  CHD : CHD 2300, CHD 3010T, CHD 3030, CHD 3050, CHD 7
   
  BMC : CR 280 PLUS ,CR 280F, CR 190, CR 760, PS 2000
   
  CASIO : 230ER , CE 2300 , FE 300 , FE 700 , FE 800 , FE 2000
   
  ELCOM : Euro 1000T , Euro 2000T Alpha, Euro 50T Mini, Euro 50TE Mini, Euro 150TE
   
  DATECS : MP-56, MP-500, MP-500T, MP-55 Plus, DP-55 Plus, DP -500 Plus
   
  POS : POS SA-97 , POS ST-05
   
  KONIC : SR 508L
   
  SAMSUNG : ER 220 , ER 350FL , ER 4615 , ER 4615FL
   
  MICROMONT : OK CASH 630/LT
   
  OLIVETTI : ECR 011 , ECR 005
   
  TRIUMPH – ADLER : CMS 330 , CMS 460 , CMS 7100
   
  QUORION : 
 • Kasos aparatų priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės NUTARIMU 2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1283 Vilnius.

  … 27 punktas. Ūkio subjektas gali sudaryti ilgalaikę arba vienkartinio kasos aparato aptarnavimo ir (ar) remonto sutartį. Ūkio subjektas, nesudaręs ilgalaikės kasos aparato aptarnavimo ir (ar) remonto sutarties, gali kreiptis į bet kurią šios tvarkos 22 punkte nurodytą aptarnavimo įmonę su prašymu atlikti kasos aparato aptarnavimą ar remontą.…

   … 30 punktas. Kiekvienas kasos aparatas turi būti profilaktiškai aptarnautas ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinio kasos aparato profilaktinio aptarnavimo ar remonto. Ūkio subjektas privalo kreiptis į aptarnavimo įmonę dėl profilaktinės kasos aparato apžiūros, kaip numatyta šios tvarkos 29 punkte, ne vėliau kaip likus 20 dienų iki 12 mėnesių termino pabaigos. Draudžiama naudoti kasos aparatą, kuris nebuvo profilaktiškai aptarnautas ar remontuotas ilgiau kaip 12 mėnesių, išskyrus šios tvarkos 27 punkte nustatytą kasos aparato aptarnavimo ar remonto laikotarpį, tačiau tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šios tvarkos 29 punkto reikalavimus.…“

   … 16 punktas. Iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukti kasos aparatai gali būti naudojami ne ilgiau kaip 9 metus nuo pirmojo jų įregistravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje datos.

        Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti kasos aparatai 5 metus nuo pirmojo jų įregistravimo dienos gali būti perregistruojami kitos įmonės vardu. Likusius 4 metus šiuos kasos aparatus gali naudoti tiktai tos įmonės, kurių vardu paskutinį kartą jie buvo įregistruoti, o reorganizuojamos įmonės gali naudoti tuos kasos aparatus, kuriuos jos buvo įregistravusios iki reorganizavimo.

       Draudžiama įsigyti ir pirmą kartą valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktus kasos aparatus.

  ... 17 punktas. Kai pasibaigia šios tvarkos 16 punkte nurodytų kasos aparatų naudojimo terminas arba iki nurodyto termino aparatas nepataisomai sugenda ar likviduojamas ūkio subjektas – kasos aparato savininkas (jeigu aparatas neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro), kasos aparatą per mėnesį teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje tokie kasos aparatai įrengti, turi išregistruoti ūkio subjektas, kurio vardu jis registruotas. Išregistravimo įrašą techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių duomenis, turi padaryti aptarnavimo įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti atsakingam saugojimui kasos aparatą priėmusį aparato savininką (ūkio subjektą arba likviduojamo ūkio subjekto steigėją) arba šį aparatą utilizuoti priėmusią aptarnavimo įmonę.

 • PT sertifikatas 2015

 

 •  Kasos aparatų Vilniaus serviso centras kasos aparatus aptarnauja šiuose miestuose ir rajonuose: Vilniaus, Ukmergės, Širvintų, trakų, Šalčininkų, Alytaus, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Molėtų, Švenčionių.
 •  Įmonės serviso centruose dirba 5 kvalifikuoti specialistai.
 •  Kasos aparatų meistrai aptarnauja nefiskalinius (pirmo registro) ir fiskalinius (antro registro) elektroninius kasos aparatus, spausdintuvus, svarstykles ir kitą prekybinę įrangą. Viso techniškai prižiūrime 45 skirtingus elektroninių kasos aparatų modelius.
 •  Kasos aparatų aptarnavimas atliekamas pagal sudarytas garantinio arba pogarantinio aptarnavimo sutartis. Kasos aparatų priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės NUTARIMU 2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1283 Vilnius.
 •  Įmonė sertifikuota atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus DATECS, CHD, BMC, CASIO, ELCOM, QUORION, KONIC, OLIVETTI, SAMSUNG, TRIUMPH – ADLER, MICROMONT firmų kasos aparatus.
 • Mūsų serviso specialistai įsisavino fiskalinių spausdintuvų ir POS sistemų aptarnavimo techninius ypatumus ir sėkmingai vykdo jų priežiūrą bei remontus.  Atnaujinta BMC kasos aparato CR 280 PLUS darbo programa leidžianti šiuo kasos aparatu supirkinėti tarą, dirbti su svarstyklėmis, atsiskaityti už pirkinius Euro valiuta ir kt. Toliau dirbame tobulindami kasos aparatų darbo programas įgyvendinant visus naujus techninius sprendimus.